Mazda raportuje stabilny wzrost sprzedaży na świecie

Mazda Motor Corporation ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe i sprzedażowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2021/22, raportując globalną sprzedaż 353 000 pojazdów w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

W większości regionów Mazda konsekwentnie odnotowuje silny wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku fiskalnego, na który duży wpływ miała pandemia COVID-19. W Europie* sprzedaż w pierwszym kwartale wzrosła o 97% rok do roku, do poziomu 55 000 pojazdów, zwiększając tym samym udział w rynku europejskim o 0,2% rok do roku, do poziomu 1,2%. Największe wzrosty odnotowały najsilniejsze dla Mazdy rynki: w Niemczech sprzedano 12 000 samochodów, co oznacza wzrost o 71% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, a w Wielkiej Brytanii sprzedano 8 000 egzemplarzy, co oznacza wzrost o 423% w porównaniu z rokiem ubiegłym, ze względu na pełną blokadę Wielkiej Brytanii w 2020 roku.

W wyniku dostosowania wielkości produkcji do dostępności półprzewodników, Mazda skupiła się na globalnej kontroli stanów magazynowych oraz na operacjach poprawiających wydajność. Globalne dostawy pojazdów były kierowane w pierwszej kolejności do Stanów Zjednoczonych i Australii, dwóch regionów, w których nastąpiło silne ożywienie po kryzysie COVID. W Stanach Zjednoczonych sprzedaż w pierwszym kwartale wzrosła o 73% rok do roku do 106 000 sztuk, a w Australii odnotowano wzrost o 81% do 33 000 sztuk. W Japonii, na rodzimym dla Mazdy rynku, sprzedaż wzrosła o 7% do 28 000 pojazdów. W Chinach w okresie od kwietnia do czerwca popyt spadł, a sprzedaż wyniosła 47 000 sztuk, co oznacza spadek o 23% w ujęciu rok do roku.

W pierwszym kwartale roku fiskalnego Mazda odnotowała sprzedaż netto w wysokości 803,4 mld jenów (6,0 mld euro**) oraz zysk z działalności operacyjnej na poziomie 26,1 mld jenów (197,7 mln euro**). Dochód netto wyniósł 11,4 mld jenów (86,3 mln euro**). Zysk operacyjny liczony rok do roku poprawił się do 71,4 mld jenów (540,9 mln euro**).

Ponadto, w porównaniu z wynikami pierwszego kwartału roku obrotowego kończącego się w marcu 2020 roku, zysk operacyjny wzrósł do poziomu 19,1 mld jenów (144,6 mln euro**) pomimo faktu, że wolumeny sprzedaży hurtowej spadły o 50 000 sztuk, a sprzedaż netto była niższa z powodu ograniczonej produkcji spowodowanej podażą półprzewodników.

Prognoza na cały rok fiskalny, czyli do końca marca 2022 roku pozostaje niezmieniona na przewidywanym poziomie globalnej sprzedaży 1 410 000 pojazdów, co oznacza wzrost o 9% w ujęciu rok do roku.

Mazda w Europie* planuje osiągnięcie sprzedaży na poziomie 225 000 pojazdów, co oznacza wzrost o 26%. Mazda prognozuje sprzedaż netto w wysokości 3,4 bln jenów (26,3 mld euro**) i przewiduje, że jej zysk operacyjny osiągnie 65,0 mld jenów (503,8 mln euro**), a dochód netto wyniesie 35 mld jenów (271,3 mln euro**) w całym roku fiskalnym.

Mazda będzie nadal monitorować otoczenie biznesowe, trendy popytu na samochody na każdym z rynków, na które dostarczane są nasze pojazdy oraz przyszły rozwój kwestii wpływających na działalność, w tym niedobór półprzewodników, wzrost cen materiałów oraz trwającą pandemię COVID-19. 

Firma nadal angażuje się w inwestycje w przyszłe technologie, zgodnie z niedawno ogłoszoną strategią przyspieszonej elektryfikacji 2030 oraz wprowadzeniem nowej gamy modeli bazujących na dużej platformie w 2022 roku. Obejmuje to inwestycje w zakład produkcyjny nr 2 w Hofu, w celu przygotowania do produkcji nowych modeli wykorzystujących różne stopnie elektryfikacji. Także uruchomienie nowej fabryki w Stanach Zjednoczonych planowane jest na 2021 r.

MagazynMOTOMI 

Tags:

Facebook

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?