Karany za niewinność, czyli Galimatias Policyjnych wyjaśnień

O problemach jakie mamy z udowodnieniem, że samochodem Dacia -stojąc w Lasku Wolskim w Krakowie- nie złamaliśmy zakazu „zakaz Zatrzymywania” pisaliśmy już dwukrotnie w tekstach z dnia 17 -go maja (Czytaj TUTAJ)  i dnia 24-go maja (czytaj TUTAJ). Dzisiaj, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, publikujemy odpowiedź otrzymaną z Komendy i… galimatias jaki z tego wynika

W piśmie datowanym na 10 czerwca 2020, mł. insp Zbigniew Nowak, będący Komendantem Miejskim Policji w Krakowie wyjaśnił mi, iż próba ukarania mnie mandatem karnym za nieprzestrzeganie znaku B-36 znak zakazu jest zgodna z prawem a moja interpretacja prawa jest błędna.

Jak napisano w liście

Z dokonanych ustaleń wynika, że ustawiony przez zarządcę drogi znak B-36 „zakaz zatrzymywania” na alei Wędrowników (stanowiącej drogę wewnętrzną), jest w pełni obowiązującym oznakowaniem, a zakres obowiązywania przedmiotowego znaku, nie jest ograniczony przecięciem dróg wewnętrznych, co wskazuje Pan powołując się na par 32 pkt2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych, lecz obowiązuje – do końca strony, przy której jest ustawiony. Definicja skrzyżowania zarówno w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowych jak i w Ustawie o Drogach Publicznych, daje do zrozumienia, że dotyczy dróg publicznych, która jak wskazano powyżej, nie jest aleja Wędrowników w Krakowie.

To pismo wskazuje, że do sprawy przygotowano się bardzo wnikliwie i zasięgnięto opinii Zarządu Dróg Miejskich w Krakowie. Przypominam bowiem, że po zaistnieniu próby ukrania (co opisano TUTAJ) zarówno na Komisariacie IV  jak i podczas rozmowy odbytej tydzień później z „Policjantem na rowerze” który nauczał mnie Prawa o Ruchu Drogowym (co opisuje dokładnie w tekście Tutaj) wskazywano mi, że to droga poprzeczna na której jest szlaban jest drogą wewnętrzną i stąd decyzja o nałożeniu mandatu, gdyż nie ma tam skrzyżowania odwołującego znak zakazu.

W piśmie wspominano jednak, iż cała droga Aleja Wędrowników jest drogą wewnętrzną. Ponieważ już podczas wcześniejszej rozmowy biegły sądowy Zygmunt Szweda wskazywał nam, że Droga Wewnętrzna jest usankcjonowana ustawieniem odpowiednich znaków (a nie wskutek „zaleceń Policjanta na rowerze”), 17-go czerwca podjechałem w to miejsce aby sfotografować, że brak takich znaków i przeżyłem szok!!! Znaki Droga Wewnętrzna Były!!!

Ponieważ byłem przekonany, iż są to nowe tablice, których nie było jeszcze tydzień temu (co zresztą potwierdzały nowiuteńkie mocowania znaków), zwróciłem się do Zarządu Dróg Miejskich w Krakowie z prośbą o wskazanie kiedy zamontowano te znaki. Odpowiedź potwierdziła moją opinię – dokonano tego w ostatnich dniach.

Równocześnie sprawdzając dokładnie drogę Aleja Wędrowników okazało się, że nie jest to droga idąca do klasztoru Kamedułów, gdzie za wskazywanym skrzyżowaniem (przypominam, że wg Policjantów skrzyżowanie z drogą wewnętrzną, a więc nie odwołujące znaków zakazu) stał samochód. Aleja Wędrowników jest drogą, która jest właśnie kontynuowana jako droga uważana przeze mnie za boczną na skrzyżowaniu.

Tym samym mamy już kompletny galimatias w twierdzeniach Policji.

Po pierwsze, Policjanci podczas pierwszej rozmowy sugerowali, że droga ze szlabanem -traktowana przeze mnie jako skrzyżowanie- jest dochodzącą drogą wewnętrzną i stąd nie ma mowy o skrzyżowaniu. Okazało się to częściowo prawdą, gdyż to cała Aleja Wędrowników jest Drogą Wewnętrzną, o czym nikt poza Policją przygotowaną na karanie mandatami nie wiedział.

Po drugie, w liście pan Komendant wskazuje, że znak „obowiązuje – do końca strony, przy której jest ustawiony”. Jeżeli zatem obowiązuje na Alei Wędrowników „do końca strony, przy której jest ustawiony”, to zakaz „skręca” wraz z drogą i obowiązuje aż do ZOO. Tym samym stałem samochodem poza drogą Aleja Wędrowników i znak mnie nie obowiązywał. Stałem jedynie na jakiejś wewnętrznej dojazdowej do Klasztoru. Chociaż jest to droga asfaltowa, to jednakże jest jedynie łącznikiem między Aleją Wędrowników, a Aleją Konarową.

Po trzecie zaś, skąd ktokolwiek miał wiedzieć, że tam jest droga wewnętrzna (przypominam, że trochę inaczej umiejscowiona niż twierdzili Policjanci w maju) jeżeli nie było tam żadnych znaków i kierowca działając wg Prawa o Ruchu Drogowym, a Policjant Prawa Komisariatu wg bloczka mandatowego, mieli diametralnie inne poglądy.

Analizując te fakty zwróciłem się do Pana Komendanta, z prośbą o

 

  1. Podanie przepisu prawnego wskazującego, że znak B-36 ustawiony przy Drodze Wewnętrznej obowiązuje na wszystkich drogach z którymi ona się styka. Jest to o tyle ważne, że tylko taki przepis zaprzecza sugestii zawartej w liście „obowiązuje – do końca strony, przy której jest ustawiony”. W przeciwnym wypadku należy przyjąć, że faktycznie obowiązuje tylko na Drodze przy której go ustawiono i nie ma możliwości ekstrapolacji na nieskończenie duży teren (w tym wypadku na cały Las Wolski), czyli również na drogę obok Alei Wędrowników, gdzie stał samochód.
  2. W którym miejscu prawo o Ruchu Drogowym wskazuje, że kierowca ma obowiązek przestrzegać niewidocznych znaków, które są jedynie wirtualnym domniemaniem Policji z Komisariatu IV. Przestrzegać można jedynie widocznych znaków, a jeżeli takowych nie ma, obowiązują zapisy Prawa o Ruchu Drogowym (przypominam zawiadomienie o złamaniu przepisu jest z 16-go maja, a znaki „Droga Wewnętrzna” zamontowano cztery tygodnie później)
  3. Proszę też o wskazanie ile mandatów karnych nałożono na osoby, które legalne pozostawiły swe samochody, tak jak redaktor naszego portalu
  4. Czy osoby łamiące obowiązki Policjanta z komisariatu IV zostaną przeszkolone w zakresie przepisów Ruchu Drogowego?.

Ponieważ powołałem się na obowiązki Policjanta, a Czytelnik nie ma wiedzy jaką musi posiadać Komendant Policji, przytoczę kilka punktów

Dz.U.2020.360 t.j (Wersja od: 14 kwietnia 2020 r. do: 29 listopada 2020 r) Rozdział 7 Obowiązki i prawa policjanta Art. 58. [Podstawowe obowiązki policjanta], pkt 1 Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania.

Dz.U.2020.0.360 t.j. – Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Art. 27. Rota ślubowania …..ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny…..,

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 31. pkt 2. …Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

 

Oczywiście odpwiedź na nasze pismo przekażemy Czytelnikom

Bogusław Korzeniowski

Tags:

Facebook

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?