Rok od wdrożenia programu Audi ograniczającego emisję dwutlenku węgla: potwierdzono potencjał redukcji 1,2 tony CO2 na samochód

Konsekwentna elektryfikacja gamy produktowej Audi oznacza, że duża część emisji CO2 nie pochodzi już z układów wydechowych samochodów, ale z łańcucha dostaw i wcześniejszych procesów produkcyjnych podzespołów. W związku z tym Audi, wraz ze swymi dostawcami, opracowuje rozpoczynające swe działanie jeszcze w fazie przedprodukcyjnej środki, mające na celu zmniejszenie emisji CO2. „Program CO2” koncentruje się na szczególnie energochłonnych materiałach stosowanych w produkcji, takich jak aluminium, stal i komponenty akumulatorów.

Podczas 30 warsztatów, które dotychczas przeprowadzono wraz z dostawcami, opracowano 50 działań mogących zredukować emisję CO2 na samochód nawet o 1,2 tony. Największy potencjał redukcji emisji CO2 znajduje się w zamkniętych cyklach materiałowych, sukcesywnym zwiększaniu ilości materiałów wtórnych, wykorzystywaniu materiałów pochodzących z recyklingu w komponentach z tworzyw sztucznych oraz stosowaniu zielonej energii elektrycznej. Audi zamierza uzgodnić z dostawcami wdrożenie tych działań w odniesieniu do przyszłych zamówień, tak by założenia programu zaczęły przynosić efekty przed rokiem 2025. Wykorzystanie zielonej energii jest już od roku 2018 nieodłącznym elementem umów z producentami ogniw akumulatorowych wysokiego napięcia. Koncern z Ingolstadt analizuje skuteczność tych działań na podstawie analiz cyklu życia i zleca ich certyfikację niezależnym stronom trzecim. Audi planuje przeprowadzenie kolejnych warsztatów w przyszłym roku, tak by zidentyfikować kolejne potencjalne pola redukcji emisji dwutlenku węgla. Kompleksowy program obejmuje zarówno poddostawców, jak i bezpośrednich dostawców.

Bernd Martens, członek zarządu AUDI AG odpowiedzialny za zaopatrzenie i IT podsumowuje: „Już w pierwszym roku funkcjonowania „Programu CO2” wraz z naszymi partnerami zidentyfikowaliśmy 50 konkretnych działań mających bezpośredni wpływ na dekarbonizację naszego koncernu. Ponadto wdrażamy też jeszcze większą transparentność w łańcuchu dostaw.”

Na samym początku procesu wdrażania programu Audi skupiło się na aluminium, z racji tego, że produkcja wyrobów z tego właśnie materiału pochłania najwięcej energii. By osiągnąć postęp w tej dziedzinie, Audi wprowadziło kilka innowacji.

Już w roku 2017 w zakładzie produkcyjnym w Neckarsulm wprowadzono tzw. zamknięty obieg aluminium. Ścinki blachy aluminiowej pozostające w tłoczni są zwracane bezpośrednio do dostawcy, gdzie są przetwarzane i przygotowywane do ponownego użycia. Blachy aluminiowe produkowane w ten sposób po raz wtóry wykorzystywane są w produkcji. Dzięki temu, tylko w 2018 roku, Audi zmniejszyło emisję CO2 o około 90 000 ton. W przyszłości cztery pierścienie wprowadzą zamknięty obieg aluminium również w innych swoich zakładach.

Mając na uwadze oszczędne korzystanie z zasobów, Audi bada obecnie również możliwość zwiększenia proporcji komponentów wykonanych z aluminium wtórnego. Ponadto firma uwrażliwia swoich bezpośrednich dostawców na wykorzystanie energii odnawialnej w procesie produkcji podzespołów samochodowych, również na poziomie poddostawców.

Audi wymaga od swoich dostawców ogniw akumulatorowych tego, by w ich produkcji wykorzystywali zieloną energię elektryczną. Wymóg ten jest stałym i wiążącym elementem wszystkich nowych zamówień na dostawę ogniw akumulatorowych wysokiego napięcia. Przed złożeniem zamówienia, dostawcy muszą przedstawić odpowiednią koncepcję wykorzystania zielonej energii.

Audi zamierza wnieść swój wkład w osiągnięcie celów określonych na szczycie klimatycznym w Paryżu. Firma realizuje ambitną, narzuconą sobie wizję pracy na rzecz osiągnięcia do roku 2050 zupełnej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

inf/zdj AUDI

Tags:

Facebook

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?