Renault – zaangażowanie w bezpieczeństwo

Z okazji 5. edycji „Tygodnia bezpieczeństwa ruchu drogowego ONZ” Essilor i Grupa Renault zapowiedziały podpisanie dwuletniego porozumienia o współpracy. Porozumienie zakłada podjęcie działań na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie znaczenia dobrego wzroku dla bezpieczeństwa na drodze oraz opracowanie innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy doświadczeń wzrokowych kierowców.

Badania wykazują, że jeden na pięciu kierowców na świecie ma nieskorygowaną wadę wzroku. Aż 90 procent informacji potrzebnych do prowadzenia samochodu pochodzi ze zmysłu wzroku. Interakcja pomiędzy okularami a interfejsami urządzeń w samochodzie, zarówno w dzień jak i w nocy, ma oczywiście kluczowe znaczenie. Przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości ta interakcja będzie jeszcze lepsza dzięki rozwojowi inteligentnych i połączonych urządzeń, które w istotnym stopniu przysłużą się użytkownikom.

Partnerstwo ma na celu:

• podniesienie świadomości lokalnie i globalnie oraz przeprowadzenie kampanii badania wzroku wśród klientów i pracowników Renault. W tygodniu bezpieczeństwa specjalne akcje wzmocnią kampanie, które rozpoczęły się podczas Dni Renault pod nazwą „Mobilize” i Światowego Dnia Wzroku.

• poprawę interakcji pomiędzy zmysłem wzroku a doświadczeniami z jazdy dzięki wykorzystaniu interdyscyplinarnej wiedzy specjalistycznej i innowacjom produktowym.

Zespoły robocze ekspertów przeanalizują kluczowe przypadki dotyczące widoczności w dzień i w nocy, łatwość przenoszenia wzroku z drogi na elementy wewnątrz auta, peryferyjne i centralne skupianie uwagi kierowcy oraz czytelność i postrzeganie kolorów interfejsów człowiek-maszyna.

Dzięki wiodącej, międzysektorowej współpracy z firmą Essilor chcielibyśmy podkreślić znaczenie zmysłu wzroku dla kierowców i pogłębić naszą wiedzę w tym zakresie. Bezpieczeństwo każdego użytkownika drogi ma dla Grupy Renault priorytetowe znaczenie, toteż nieustannie wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, w których doświadczenie kierowców jest punktem wyjścia do opracowania specyfikacji i funkcji naszych samochodów z myślą o zaoferowaniu coraz bardziej inteligentnej mobilności dającej poczucie bezpieczeństwa – powiedziała Nadine Leclair, wiceprezes i członek zespołu ekspertów Grupy Renault.

Współpraca z Grupą Renault jest dla nas szansą na wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do poprawy widoczności na drogach. Jesteśmy przekonani, że partnerstwo dwóch liderów z różnych dziedzin daje unikatową szansę na zwiększenie świadomości społecznej wśród szerszej grupy odbiorców. Efektem połączenia specjalistycznej wiedzy obu partnerów będzie poprawa doświadczeń wizualnych kierowców. Przyczyni się do realizacji misji firmy Essilor, którą jest poprawa jakości życia poprzez poprawę widzenia – powiedział Laurent Vacherot, prezes Essilor International.

Poza nowo nawiązaną współpracą partnerzy są zaangażowani w liczne inne działania promujące bezpieczeństwo na drodze.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest jednym z filarów strategii odpowiedzialności społecznej „Mobilize” opracowanej przez Grupę Renault. Grupa chce zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków na drodze oraz lepiej przewidywać wyzwania związane z mobilnością przyszłości. W tym celu wdraża politykę bezpieczeństwa na drodze opartą na uświadamianiu, zapobieganiu, korygowaniu, ochronie i ratownictwie. Działania w tym zakresie doprowadziły m.in. do stworzenia systemów ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), przekazania pojazdów do celów treningowych dla strażaków, rozwoju szkoleń dla pracowników i programu edukacyjnego, który jest poświęcony bezpieczeństwu drogowemu i zrównoważonej mobilności. Grupa Renault wraz z Grupą PSA (Peugeot-Citroën) utworzyły również laboratorium badawcze LAB, które od 50 lat koncentruje się na badaniach związanych z wypadkami, biomechaniką i zachowaniem człowieka.

W 2017 roku Essilor nawiązała współpracę z Féderation Internationale de l’Automobile (FIA). Celem jest szerzenie świadomości na temat kluczowej zależności pomiędzy wzrokiem a bezpieczeństwem na drodze. Wspólnie zorganizowano promocję opracowanej przez FIA złotej zasady pod nazwą „Zbadaj wzrok”. Słaby wzrok jest jednym z głównych czynników ryzyka na drodze (obok nadmiernej prędkości, niezapiętych pasów bezpieczeństwa, korzystania z telefonu komórkowego itp.). Zgodnie ze swoją misją firma Essilor jest w pełni zaangażowana w dalsze wzbogacanie swojej gamy produktów. Proponuje rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby kierowców związane ze wzrokiem i kontynuuje innowacje w celu zapewnienia coraz lepszej korekty, ochrony i poprawy wzroku wszystkich użytkowników drogi (kierowców, pieszych i rowerzystów).

MOTOMI Magazyn

Tags:

Facebook

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?