RENAULT zmniejsza znacząco koszty stacji ładowania samochodów elektrycznych

Grupa Renault, europejski lider w segmencie samochodów elektrycznych, rozpoczyna pierwsze, zakrojone na szeroką skalę testy w zakresie systemów dwukierunkowego ładowania. Cechą szczególną technologii zastosowanej w systemach ładowania prądem zmiennym jest zainstalowanie w samochodach odwracalnej ładowarki. Testowane rozwiązanie wiąże się jedynie z niewielką i ograniczoną kosztowo adaptacją istniejących stacji ładowania.

W 2019 roku na drogi Europy wyjedzie 15 samochodów ZOE z systemem dwukierunkowego ładowania. Celem Grupy jest opracowanie oferty systemów odwracalnego ładowania oraz przygotowanie standardów razem z partnerami tego projektu. Testy rozpoczynają się już dziś w Utrechcie w Holandii i na wyspie Porto Santo (archipelag Madery w Portugalii). Następnie projekt będzie wdrażany we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji i w Danii

Projekt potwierdza w pełni rolę lidera, jaką odgrywa Grupa Renault w dziedzinie elektromobilności skierowanej do wszystkich oraz jej pozycję ważnego podmiotu w zakresie przemian energetycznych. Dwukierunkowe ładowanie jest głównym elementem inteligentnych ekosystemów elektrycznych opracowanych przez Grupę Renault. Zdecydowaliśmy się na technologię pokładową, która optymalizuje koszty stacji ładowania i daje możliwość masowego zastosowania – powiedział Gilles Normand, dyrektor ds. pojazdów elektrycznych Grupy Renault.

Zalety ładowania dwukierunkowego

Zasadą ładowania dwukierunkowego, nazywanego również ładowaniem odwracalnym lub vehicle to grid (z samochodu do sieci), jest zmienny stopień ładowania lub rozładowywania akumulatora samochodu elektrycznego, w zależności od potrzeb oraz podaży energii elektrycznej dostępne w sieci zasilania. Akumulator jest ładowany do maximum, gdy podaż energii elektrycznej przewyższa potrzeby, w szczególności w okresach szczytowej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Samochody mogą również przesyłać energię elektryczną do sieci w okresach szczytowego poboru. W ten sposób samochody mogą czasowo przechowywać energię elektryczną i przyczyniają się do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ponadto pozwala to na optymalizację dostaw energii z lokalnych źródeł odnawialnych do sieci krajowej i ograniczenie kosztów infrastruktury. Klienci zużywają energię elektryczną bardziej oszczędnie i w sposób przyjazny dla środowiska, a dodatkowo zarabiają na dostawach energii do sieci energetycznej.

Przygotowanie oferty Grupy na systemy dwukierunkowego ładowania

Dwukierunkowe ładowanie będzie testowane w ramach kilku projektów – ekosystemów energetycznych lub usług mobilności. Testy zaplanowane są w siedmiu krajach, we współpracy z różnymi partnerami, by opracować przyszłą ofertę Grupy Renault. Grupa ma dwa cele: analizę wykonalności systemów na masową skalę i ocenę potencjalnych zysków. Testy pozwolą na:

•potwierdzenie korzyści technicznych i ekonomicznych wynikających z zastosowania systemu pokładowego w samochodzie elektrycznym,

•wykazanie konkretnej wartości usług na rzecz lokalnej i krajowej sieci energetycznej, takich jak promowanie wykorzystywania energii słonecznej i wiatrowej, kontrola częstotliwości lub napięcia w sieci oraz zmniejszenie kosztów infrastruktury,

•opracowanie ramowych przepisów dotyczących mobilnych urządzeń do przechowywania energii elektrycznej, wskazanie elementów, które ograniczają wdrożenie i zaproponowanie konkretnych rozwiązań,

•stworzenie wspólnych standardów, które są warunkiem koniecznym do wdrożenia systemów na masową skalę.

MOTOMI Magazyn
Tags:

Facebook

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?