AUDI AG zaoszczędziło w roku 2017 prawie 110 mln Euro, czyli pomysły pracowników

AUDI AG odnotowało rekordową ilość innowacyjnych pomysłów zgłoszonych w roku 2017 w ramach Programu Pracowniczych Innowacji Audi. Ostatecznie zaakceptowano i wdrożono ponad 15 tysięcy sugestii zgłoszonych przez zatrudnione w koncernie osoby. Bezpośrednim efektem tych wdrożeń są oszczędności rzędu 108,6 milionów euro (24% więcej niż w roku 2016), odnotowane w fabrykach Audi w Ingolstadt i w Neckarsulm.
Audi przykłada ogromną wagę do szybkiego i sprawnego zarządzania napływającymi pomysłami. Eksperci z odpowiednich działów centrali firmy analizują innowacyjne pomysły otrzymywane od pracowników i bezpośrednio decydują o ich wdrożeniu. Specjalne narzędzie online informuje zainteresowane osoby o postępach procesu akceptacji, zapewniając jednocześnie maksymalną transparentność. W całym procesie pracownikom towarzyszy i doradza specjalna wewnętrzna agencja, zajmująca się wyłącznie wyszukiwaniem i promowaniem pomysłów. Po zamknięciu wdrożenia, pracownicy Audi zgłaszający racjonalizatorski pomysł otrzymują premię finansową, której wysokość uzależniona jest od stopnia oszczędności, który udaje się osiągnąć dzięki ich pomysłom.

„Cały czas zachęcamy zatrudnionych, by uważnie przyglądali się swemu miejscu pracy i krytycznie podchodzili do procesów tam zachodzących” – mówi Joachim Kraege, szef działu Organizacji i Konsultacji w AUDI AG. „Kreatywność i wynalazczość każdej spośród zatrudnionych w Audi osób, są bowiem głównym czynnikiem naszego sukcesu.” Wtóruje mu Klaus Mittermaier, przewodniczący Rady Pracowniczej AUDI AG: „Długotrwały sukces naszej marki jest w dużej mierze wynikiem zaangażowania wszystkich pracowników. Program Pracowniczych Innowacji Audi pokazuje to bardzo wyraźnie. Stąd niezmiernie ważny – dla nas, jako członków Rady Pracowniczej – jest fakt, że nasi koledzy osobiście, finansowo zyskują na wdrożeniu zgłaszanych przez nich ulepszeń.”

Najczęściej takimi ulepszeniami, które usprawniają procesy, ułatwiają pracę, czy pozwalają unikać marnotrawstwa, są drobne i mało spektakularne pomysły. Dla przykładu: dwóch mechatroników zgłosiło pomysł, by gniazda klucza dynamometrycznego oznaczyć na zielono i na czerwono. System kolorów ułatwia dopasowanie odpowiedniego gniazda, zapobiega użyciu nieodpowiedniego narzędzia i w ten sposób oszczędza czas pracownika.

Dzięki pomysłowi dwóch innych zatrudnionych, Audi w ciągu całego roku zaoszczędziło blisko 100 tysięcy euro. Dwaj pracownicy obsługi technicznej zauważyli, że system wentylacyjny w ich budynku pracuje dzień i noc. Ich sugestia: zmniejszenie mocy wentylatorów w godzinach, gdy nikogo nie ma w pracy. W ten sposób system wentylacji jest włączony w dni robocze tylko od godz. 6.00 rano, do godz. 22.00.

W obszarze utrzymania jakości, trójosobowy zespół zgłosił udoskonalenie metody pomiaru drzwi samochodowych. Dzięki temu pomysłowi, czas wymagany do kalibracji urządzeń pomiarowych skrócił się z 34 do 18 minut przewidzianych dla każdych drzwi. W rezultacie członkowie tego zespołu i ich koledzy oszczędzają 200 roboczogodzin w ciągu roku, które teraz wykorzystać mogą do innych zadań.

Audi wsłuchuje się w sugestie swych pracowników już od ponad 50 lat, choć Program Pracowniczych Innowacji w swej obecnej formie funkcjonuje od roku 1994. Podobne programy koncern wdrożył również w innych swych fabrykach na terenie Europy. W Győr i w Brukseli, w roku 2017 wdrożono ponad 10 100 różnych sugestii pracowniczych, przyczyniając się w ten sposób do oszczędności rzędu 33 milionów euro.

MOTOMI Magazyn
Tags:

Facebook

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?