Platforma MQB – główne zalety: waga i unifikacja

Nowa generacja samochodów na ogół jest cięższa, niż poprzednia. Przyczyna jest znana: postęp w dziedzinie motoryzacji – większe bezpieczeństwo, komfort i przestronność – dotychczas przeważnie oznaczał także większą masę. Konstrukcja z modułową platformą podłogową dla samochodów z silnikiem montowanym poprzecznie pozwoliła po raz pierwszy opracować podstawowe podzespoły dla wielu nowych modeli, które przy zwiększonej funkcjonalności i wydajności są znacznie lżejsze, niż w przypadku platformy, na której opierają się aktualne samochody klasy kompaktowej Volkswagena. Jest to tym bardziej zaskakujące, że MQB zapewnia lepszy komfort i wyższą dynamikę jazdy. Ponadto MQB jest już dzisiaj przystosowana do wszystkich obowiązujących obecnie na świecie i ewentualnych przyszłych wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

Dokładnie zbadana masa każdej części. Razem z zakładami produkcyjnymi i dostawcami, Volkswagen zbadał masę każdej części i zoptymalizował ją. Dzięki tym działaniom udało się obniżyć ciężar prawie wszystkich podzespołów stosowanych przy MQB.

Konstrukcja podłogi lżejsza o 18 kg. Modułowa struktura podłogi MQB składa się w 85 procentach ze stali o wysokiej wytrzymałości. Dzięki zastosowaniu formowanej termicznie stali, której wytrzymałość przekracza wytrzymałość normalnej stali konstrukcyjnej ponad czterokrotnie, udało się uzyskać redukcję masy o 18 kilogramów, i to przy poprawionym zachowaniu się podczas zderzenia. Aby móc w przyszłości jeszcze bardziej zmniejszyć masę, MQB jest przygotowana, aby blachy stalowe zastąpić aluminiowymi. Struktura podłogi w systemie MQB jest przystosowana także do samochodów napędzanych elektrycznie i modeli hybrydowych.

Wiele elementów we wnętrzu również zostało zoptymalizowanych pod kątem masy. Przykładem mogą być przednie i tylne siedzenia, konstrukcja nośna deski rozdzielczej oraz układ klimatyzacji. Łącznie waga elementów wewnętrznych przyszłych modeli zmniejszyła się o ponad 10 kilogramów w porównaniu z odpowiednimi poprzednikami. A mimo to komfort wzrósł. Lżejsza stała się także elektronika MQB. Tutaj, dzięki optymalizacji detali, zaoszczędzonych zostało około 3 kilogramów.

Silnik lżejszy nawet o 21 kg. W układzie napędowym zmniejszona została masa wszystkich wariantów silników i przekładni, co dobrze widać na przykładzie 1,4-litrowego silnika benzynowego o mocy 90 kW/122 KM: w seryjnych samochodach będzie on o ponad 21 kg lżejszy, przy czym lwia część oszczędności to wpływ zastosowania aluminium przy skrzyni korbowej z obudową cylindrów.

Poprawione właściwości jezdne i komfort. Dzięki udoskonalonym konstrukcjom i odpowiedniemu doborowi materiałów, masa zawieszenia zmniejszyła się o ponad 6 kg, przy czym poprawiły się jednocześnie właściwości jezdne i komfort, bowiem zredukowane zostały masy ruchome.

Przerwana spirala masy. Wszystkie samochody opierające się w przyszłości na MQB będą o ok. 40 kg lżejsze, niż ich bezpośredni poprzednicy. Z MQB udało się przerwać spiralę masy. Mniejsza masa oznacza mniejsze zużycie paliwa wszystkich modeli z MQB, a tym samym ochronę zasobów surowców i mniejszy, negatywny wpływ na środowisko.

Produkcja MQB

– Modułowy system produkcji (MPB) poprawia elastyczność fabryk
– W przyszłości możliwa będzie produkcja Golfa, Tiguana i Passata na jednej linii produkcyjnej

Mocne strony MQB są nierozdzielnie związane z nowym modułowym systemem produkcji (MPB) koncernu Volkswagen, w którym samochody i produkcja są ściślej ze sobą powiązane, niż kiedykolwiek wcześniej. W rezultacie dzięki szeroko zakrojonej standaryzacji podzespołów, wymiarów i procesów produkcyjnych obniżyły się koszty i skrócił czas produkcji. Z drugiej strony dzięki większej elastyczności powiększyły się możliwości rozszerzenia portfolio produktów, także na nisze, które dotychczas nie były jeszcze wypełnione. Generalnie przyjmuje się, że dzięki MPB w przyszłości będzie wzrastać różnorodność wariantów, czyli różnych wersji samochodów jednej lub kilku marek produkowanych na bazie modułowej płyty podłogowej MQB.

Udoskonalona produkcja. Ze względu na dużą różnorodność modeli i rosnące wymagania dotyczące elastyczności i ekonomiczności, koncern Volkswagen będzie na całym świecie wprowadzał modułowy system produkcji równolegle do MQB. Motyw przewodni MPB to również „standaryzacja”: od produkcyjnych środków pomocniczych, przez urządzenia aż po działy produkcyjne, a ostatecznie po całe fabryki. Strategia MPB rozpoczyna się już przy produkcji pojedynczych części: w przyszłości narzędzia produkcyjne będą tak konstruowane, że pozwolą na wytwarzanie różnych podzespołów.

Golf, Tiguan i Passat na jednej linii produkcyjnej. W dziedzinie budowy nadwozia MPB umożliwi niespotykaną dotychczas elastyczność. Zasadę tę można doskonale zaprezentować na przykładzie stacji linii produkcyjnej, w której dokonuje się łączenia grupy podłogowej ze ścianami bocznymi i ramą dachu. Istotnymi elementami tej stacji są powierzchnie ustawiania, ramy mocujące, elementy unieruchamiające ramy, roboty i system wymiany ram. Precyzja gotowego nadwozia w znacznej mierze jest wynikiem dokładnego i stabilnego unieruchomienia względem siebie poszczególnych podzespołów karoserii. Dzisiejsze ramy mocujące to precyzyjne narzędzia, obliczane i optymalizowane specjalnie dla każdego budowanego typu samochodu. Wykraczające poza jedną markę, ujednolicone elementy unieruchamiając pozwolą natomiast na stosowanie ram mocujących na każdej linii produkcyjnej koncernu Volkswagena. Dzięki nowo opracowanej technice przesuwu można będzie stosować je do różnych modułów i rozstawów osi, na przykład dla Golfa, Tiguana i Passata.

Ponadto obowiązuje zasada, by wszędzie tam, gdzie to możliwe i wskazane, ujednolicać operacje robocze. Dwa przykłady: dotychczas w koncernie występowały struktury karoserii z dwuwarstwowymi lub jednowarstwowymi elementami bocznymi. W przyszłości w systemie MQB/MPB będą stosowane tylko dwuwarstwowe elementy boczne. Drugi przykład: przy montażu kokpitów na taśmie produkcyjnej występowały dotychczas nawet trzy różne punkty wprowadzania. W systemie modułowym wszystkie samochody z MQB będą posiadały identyczny punkt stały, dzięki czemu w przyszłości wystarczy jeden punkt wprowadzania.

Duża elastyczność. MPB standaryzuje sposób zwiększania elastyczności w budowie nadwozia pod względem ilości części, stopnia mechanizacji i różnorodność typów. Na przykład dla wielu robotów spawalniczych i manipulatorów, które byłyby niezbędne dla ewentualnego zwiększenia liczby produkowanych samochodów, zostały uwzględnione już wstępnie zdefiniowane pozycje. Umożliwia to szybkie dopasowanie urządzeń do krótkich wzrostów wydajności produkcji oraz wyższych stopni mechanizacji. Z modułu podstawowego z 30 samochodami na godzinę urządzenia produkcyjne mogą być rozszerzone nawet do 60 samochodów na godzinę¸ dwóch typów i łącznie czterech wariantów. Jednolite systemy sterowania i metody obsługi, takie same dla kilku marek, ułatwiają eksploatację i konserwację urządzeń. Także lakiernia i dział montażu zyska na elastyczności dzięki MPB. Modułowy system produkcji standaryzuje zatem urządzenia produkcyjne fabryki od tłoczni po montaż. Poszczególne urządzenia i zakresy produkcji mogą być stopniowo wdrażane w istniejących fabrykach lub służyć za podstawę w nowych zakładach produkcyjnych.

Optymalne wykorzystanie mocy przerobowych. Równocześnie otwierają się dla Volkswagena całkowicie nowe możliwości optymalnego wykorzystania wydajności poszczególnych zakładów. W jednym zakładzie nie będzie produkowany tylko jeden model, lecz opcjonalnie także inne samochody, w tym także innych marek. Przykładem może być nowy zakład produkcyjny w Foshan (południowe Chiny), który od 2013 roku, obok Golfa będzie produkował także Audi A3. Również dla dostawców koncernu rysują się nowe, interesujące perspektywy związane z wprowadzeniem MQB i MPB. Do 2018 roku wielkość zakupów w porównaniu z dotychczasowymi koncepcjami różnych platform wzrośnie prawie dwukrotnie. Dla dostawców taki rozwój sytuacji oznacza miliardowe inwestycje. Dzięki większym ilościom sztuk dostawcy mogą jednak optymalnie zautomatyzować swoje urządzenia produkcyjne i oferować usługi i produkty po bardzo konkurencyjnych cenach.

MOTOMI Magazyn
Tags:

Facebook

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?