Koniec złomów na naszych drogach?

Już 13 listopada wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym, gruntownie reformujące Centralną Ewidencję Pojazdów. Jedna z ważniejszych zmian wprowadza obowiązek uiszczenia opłaty za badanie techniczne przed jego wykonaniem.

Zanim diagnosta przystąpi do badania, będzie musiał przesłać do ewidencji wszystkie dane dotyczące badanego samochodu. Wpis do dowodu rejestracyjnego będzie mógł zostać dokonany dopiero po otrzymaniu z systemu potwierdzenia przesłania danych. Co w przypadku, gdy badanie techniczne zakończy się wynikiem negatywnym? Informacja w tej sprawie także trafi do CEP, a w ewidencji pojawi się przyczyna podjęcia takiej decyzji przez diagnostę. Także przerwanie badania zostanie zanotowane w bazie, a kierowca w takiej sytuacji nie będzie mógł liczyć na zwrot wpłaconych na początku badania pieniędzy.

Zmiany te maja na celu ukrócenie tzw. turystki przeglądowej. Nieraz już zdarzało się w ostatnich latach, że jeśli w jednej stacji, diagnosta nie chciał „przybić pieczątki” pod dokumentem stwierdzającym, że auto jest w dobrym stanie technicznym, klient jechał do kolejnej stacji. I do kolejnej. Aż trafił na taką, w której sprawę „da się załatwić”  Wprowadzenie zmian w CEP pozwoli na ograniczenie, a może nawet całkowite wyeliminowanie takich praktyk.

Uiszczenie opłaty będzie jednak możliwe po wykonaniu badania technicznego w przypadku rozliczania usługi z przedsiębiorcami na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. – Wprowadzenie przepisu eliminuje ryzyko powstania niedogodności, w szczególności dla przedsiębiorców posiadających floty pojazdów, związanych z brakiem możliwości rozliczania się na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności  –  czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Generalnie, wchodzące w poniedziałek w życie nowe przepisy, według których będzie funkcjonowała Centralna Ewidencja Pojazdów, mają przyczynić się do polepszenia jakości danych gromadzonych w systemie oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i obrotu pojazdami.

inf IBRM SAMAR
Tags:

Facebook

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?