Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Kupujesz lub sprzedajesz auto? Musisz zadbać o odpowiednią umowę kupna-sprzedaży samochodu. Powinno się w niej znaleźć wiele informacji na temat auta oraz osób podpisujących umowę. Czasem jednak nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jakie dane powinniśmy w niej umieścić. Na szczęście nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Niezbędne dane


Zacznijmy od tego, że w umowie należy zawrzeć wszelkie informacje dotyczące auta oraz jego stanu technicznego. Powinny one pozwolić na identyfikację pojazdu, czyli przede wszystkim trzeba podać markę, model, numer nadwozia lub numer rejestracyjny. Warto również uwzględnić rok produkcji auta oraz przebieg.

Kolejna ważna rzecz to kwota, za którą sprzedajemy lub kupujemy samochód. Tę warto wpisać zarówno słownie, jak i liczbowo. Bez niej umowa będzie nieważna. Jest to także podstawa do zapłacenia podatku. Dodatkowo warto dopisać, w jaki sposób strony się rozliczą – czy będzie to przelew, czy gotówka (i czy kwitujemy jej odbiór w chwili transakcji).

Jeśli z autem sprzedawane są także dodatkowe elementy wyposażenia, takie jak drugi zestaw opon, dodatkowy komplet kluczyków itp., też należy to uwzględnić w umowie. Podobnie jak wszystkie dołączone do pojazdy dokumenty, np. kartę pojazdu, dowód rejestracyjny i dokument ubezpieczenia.

Warto także zawrzeć w umowie zapis o zapoznaniu się kupującego ze stanem technicznym pojazdu. Nie wyklucza on jednak odpowiedzialności sprzedającego z tytuł rękojmi za wady specjalnie ukryte, na co kupujący ma aż rok od chwili zawarcia umowy. Kolejny dość ważny element, który warto dodać do umowy, to oświadczenie sprzedającego, że pojazd stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, a także że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest auto.

Strony umowy


Kiedy już dokładnie opiszemy stan pojazdu, musimy określić, kto jest stronami umowy, czyli kto jest kupującym i sprzedającym. Należy uwzględnić wszystkie niezbędne dane pozwalające na identyfikację stron, ponieważ bez nich umowa może zostać podważona i stać się nieważna.

W przypadku osób fizycznych:
– imię i nazwisko,
– adres zameldowania i zamieszkania (jeśli jest inny),
– PESEL,
– numer dowodu osobistego lub paszportu.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą podajemy dodatkowo:
– informację o prowadzeniu działalności gospodarczej ze wskazaniem firmy (nazwy) i jej siedziby,
– numer wpisu w Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej lub w innym rejestrze (wraz z załączeniem do umowy aktualnego wypisu z takiego rejestru).

Jeśli współwłaścicieli auta jest kilku, w umowie trzeba podać dane każdego z nich. Dobrze też sprawdzić przy tym dokumenty (dotyczy to obu stron), by mieć pewność, że dane wskazane na umowie są prawdziwe. Należy także pamiętać o podpisach wszystkich współwłaścicieli, chyba że jedna z osób ma upoważnienie współwłaściciela do złożenia podpisu w jego imieniu.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – wzór
Nasz wzór umowy znajdziesz tutaj

Ubezpieczenie

Co dzieje się z ubezpieczeniami OC i AC w momencie sprzedaży pojazdu? Umowa ubezpieczenia AC rozwiązuje się automatycznie w chwili zbycia samochodu. W przypadku ubezpieczenia OC na nabywcę auta przechodzą prawa i obowiązki wynikające z tej umowy. Może on korzystać z niej do końca trwania, ale w ciągu 30 dni od daty zakupu pojazdu należy zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym umowa została zawarta, by podpisać aneks. Może się to wiązać z dopłatą (w przypadku innych zniżek, niż miał sprzedający) bądź koniecznością dopłacenia za pozostały okres umowy (jeśli płatność była w ratach). Należy pamiętać o zachowaniu tego terminu, by uniknąć niepotrzebnych konsekwencji.

Prawidłowo wypełniona umowa kupna-sprzedaży pojazdu to podstawa do ewentualnych roszczeń ze strony kupującego oraz ochrona sprzedającego, ponieważ kupujący potwierdził, że zna stan auta, a wszystkie dane zawarte w umowie są prawdziwe. Im więcej informacji się w niej znajdzie, tym łatwiej później dochodzić swoich praw. Dotyczy to obu stron. Dlatego warto czasem poświęcić chwilę dłużej na odpowiednie wypełnienie umowy.

Tags:

Facebook

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?