Ustawa o e-mobilności stała sie faktem

Nissan fuses pioneering electric innovation and ProPILOT technology to create the new Nissan LEAF:  the most advanced electric vehicle for the masses

Ciekawa informacja ukazała się na stronach IBRM SAMAR. Prace nad projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych dostały super przyspieszenia. Wczoraj dokument trafił pod obrady komisji, a już dziś został uchwalony przez Sejm.

Za przyjęciem ustawy głosowało 253 posłów, 165 było przeciw, od głosu wstrzymało się 18 parlamentarzystów. Wcześniej natomiast w głosowaniu przepadł wniosek Platformy Obywatelskiej (poparty przez PSL) o odrzucenie projektu ustawy w całości. Zdzisław Gawlik (PO) argumentował, że podczas prac w komisjach nie dano posłom wystarczająco dużo czasu, by odpowiednio dopracować projekt. A jak podkreślał, wątpliwości dotyczących procedowanego dokumentu jest sporo. Wspomniał np. o budzącej kontrowersje kwestii pominięcia w ustawie klasycznych samochodów hybrydowych, które nie zostały objęte przywilejami dostępnymi dla aut elektrycznych, (np. zwolnieniem z akcyzy). Zwrócił przy tym uwagę na odrzucenie przez posłów PiS propozycji powołania podkomisji, w której można by omówić budzące wątpliwości artykuły projektu ustawy.

Wątpliwości budzi jeszcze jedna kwestia. Otóż zgodnie z informacją uzyskaną przez IBRM Samar pod koniec grudnia, od Centrum Informacyjnego Rządu, projekt ustawy przed wniesieniem do Sejmu musiał zostać notyfikowany w Komisji Europejskiej zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (chodzi o przewidziane w ustawie ulgi w akcyzie dla aut elektrycznych – przyp. red.). Tymczasem na stronie Komisji dotąd nie ma żadnej informacji by Komisja zajęła głos w tej sprawie. Za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa KE zapytaliśmy rzecznika Komisji o wyjaśnienie kwestii. Odpowiedź jest mocno zastanawiająca: „Jesteśmy w kontakcie z polskim rządem w tej sprawie”.

Przedstawiciele polskich władz nie ukrywają, co jest powodem pośpiechu w pracach nad ustawą.Otóż projekt wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę z 2014 roku dotyczącą rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Czas na implementację dyrektywy minął w 2016 roku, a Polsce już od 1 lutego tego roku grożą kary za opóźnienia procesu legislacyjnego. Podczas debaty sejmowej Michał Kurtyka, wiceminister energii, odpowiedzialny za przygotowanie ustawy, polemizował  z twierdzeniem opozycji, że nie było czasu na staranne prace nad ustawą. Przypomniał, że pierwszy projekt ustawy został przyjęty jeszcze w kwietniu 2017 roku i od tego czasu trwały szeroko zakrojone konsultacje społeczne.

Przyjętą przez Sejm ustawę skomentował dziś m.in. Zespół Doradców Gospodarczych TOR. W opublikowanym raporcie odniósł się do najnowszej wersji projektu i zaproponował szereg rekomendacji w zakresie polityki fiskalnej, car-sharingu oraz infrastruktury.Najważniejsze z nich to włączenie samochodów z klasycznym napędem hybrydowym bez modułu plug-in do planu rozwoju elektromobilności w Polsce, integracja elektrycznego car-sharingu z transportem publicznym oraz precyzyjne zaplanowanie sieci. – Wdrożenie ich w życie pozwoli znacznie przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce i przybliży nas do osiągnięcia celu 1 mln aut elektrycznych w Polsce – przekonują przedstawiciele TOR.

Organizacja zwraca też uwagę na jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt sprawy. Zdaniem ekspertów TOR-u, polski rząd zawiesił na razie wejście w życie zwolnienia z akcyzy, warunkując to otrzymaniem od Komisji Europejskiej decyzji odnośnie ewentualnego uznania tego typu wsparcia za niedozwoloną pomoc publiczną. O ile sama ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma wejść w życie w I kwartale tego roku, to nie wiadomo kiedy wejdzie w życie finansowe wsparcie dla zakupu samochodów niskoemisyjnych.

Warto przypomnieć, że 28 grudnia ubiegłego roku projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych został zaakceptowany przez rząd.  4 stycznia 2018 r. trafił do Sejmu, gdzie pięć dni później odbyło się pierwsze czytanie dokumentu. W środę 10 stycznia projekt ustawy został przyjęty przez połączone komisje: Infrastruktury oraz do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

inf IBRM SAMAR 

https://www.samar.pl/__/3/3.a/96900/3.sc/11/Sejm-przyj%C4%85%C5%82-ustaw%C4%99-o-e-mobilno%C5%9Bci.html?locale=pl_PL
0 I like it
0 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *